DÚ 5

Vypočítejte.

  1. V rovnoramenném trojúhelníku \triangle\mathsf{ABC} (|\mathsf{AB}|=|\mathsf{AC}|) je úhel \angle \mathsf{BAC}=40^\circ. Přímka \mathsf{BP} je osa úhlu \angle \mathsf{ABC}. Určete velikost úhlu \angle \mathsf{BPA}.
  2. Obvod pravoúhlého trojúhelníka je šestkrát větší než délka jeho nejkratší strany. Jaký je poměr délek delší a kratší odvěsny?
  3. Určete obvod pravoúhlého trojúhelníka \mathsf{ABC} na obrázku s pravým úhlem u vrcholu \mathsf C. Úsečka \mathsf{AD} je výška.
  4. Čtverec \mathsf{ABCD} má stranu délky x. Čtverec je rozdělený na čtyři oblasti tak, že S_E+S_G=S_F. Určete délku x, když |\mathsf{DT}|=3 a |\mathsf{BU}|=5.

  1. Obdélník má plochu 10 a úhlopříčku délky \sqrt{29}. Jaký je jeho obvod?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *