DÚ 7

  1. Poměr pláště rotačního válce k jeho podstavë je 5:3. Úhlopříčka osového řezu se rovná 36 cm. Vypočítejte objem válce.
  2. Určete velikost a hrany krychle vepsané do polokoule o poloměru r = 5 cm tak, že vrcholy krychle leží na plášti polokoule a 4 vrcholy leží v postavě polokoule.
  3. Rotační kužel má objem V = 100\pi (krychlových jednotek) a povrch P = 90\pi čtverečných jednotek. Určete poloměr r podstavy a výšku v kužele.
  4. Dva shodné válce seřízneme a spojíme tak, jak ukazuje obrázek (a). Vypočítejte objem vzniklého tělesa.
  5. Je dána krychle s hranami délky a. Určete objem tělesa, jehož jednou podstavou je jedna stěna krychle a druhou podstavou je čtverec, jehož vrcholy jsou středy hran v protější stěně krychle. Obrázek (b)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *