B0

1. Dodávka obsahuje 17 výrobků. Kolika způsoby lze z této dodávky vybrat 2 výrobky ke kontrole.

a) 136 b) 34 c) 272 d) 68
e) žádná z předchozích odpovědí není správná

Řešení Ukázat


2. Mezi kořeny kvadralické rovnice 2x^2 - 9x + 4 = 0 vložte dvě čísla tak, aby spolu s těmito kořeny vznikly první čtyři členy geometrické posloupnosti. Součet vložených čísel je

a) 3 b) -3 c) 2 d) -2
e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

3. Číslo \log_3\dfrac1{27} je rovno číslu:

a) 3 b) -3 c) \frac13 d) -\frac13
e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

4. Číslo \log_{\frac17} (|1- 2\sqrt7| -|\sqrt7- 1|) je rovno číslu:

 a) -1  b) -\frac12  c) \frac12  d) 1
  e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

5. Množina všech reálných čísel, pro která platí \left(\dfrac35\right)^x < -\dfrac53, je rovna množině:

 a) (-\infty, 0)  b) (0, \infty)  c) (-\infty, \infty)  d) \emptyset
  e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

6. Kvadratická rovnice x^2 + px + q = 0 s reálnými koeficienty má jeden kořen x_1 = -3 + i.  Součet p + q je

 a) 6   b) 2  c) 16  d) 10
 e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

7. Definiční obor funkce f (x) = \sqrt{x^2 + 9x + 14}  je roven množině:

a) (-\infty, -7\rangle \cup \langle-2, \infty) b)  \langle-7, -2\rangle c) \langle2, 7\rangle  d)  (-\infty, 2\rangle \cup \langle7, \infty)
  e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

8.  Množina všech reálných čísel, pro která platí \log_{\frac58}x < 0, je rovna množině:

a)  (0;1)  b) (0; \frac58)  c) (1; \infty)  d) (\frac58;\infty)
  e) žádná z předchozích odpovědí není správná.
Řešení Ukázat

9. Poloměr kružnice: x^2 + y^2 + 14x - 16y + 77 = 0 je roven číslu:

 a) \sqrt6  b) \dfrac{\sqrt6}6  c) 6   d) 3
  e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

10. Počet všech reálných kořenů rovnice \sqrt{2x - 1} = x - 2 je roven číslu:

 a) 0   b) 1  c) 2  d) 3
  e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

11. Množina všech reálných čísel, pro která platí \log_{\frac13} |x - 4| > -1, je rovna množině:

 a) (1;4) \cup (4; 7)  b) (7; \infty)  c) (-\infty; 1) \cup (7; \infty)  d) (1;7)
 e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

12. Počet všech x\in (0; \pi\rangle, pro která platí \sin^2x+\sin x = 0, je roven číslu:

 a) 0   b) 1   c) 2  d) 3
 e) žádná z předchozích odpovědí není správná.
Řešení Ukázat

13. Bod \mathsf S = [4; -1] je střed kružnice a přímka p: x - y - 1 = 0 je její tečna. Rovnici této kružnice lze napsat ve tvaru:

a) (x-4)^2+(y+1)^2 = 6 b) (x-4)^2+(y+1)^2 = 10
c) (x-4)^2+(y-1)^2 = 9 d) (x-4)^2+(y-1)^2 = 8
e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

14. Imaginární část komplexního čísla z = (-1 +i)^{33}  je rovna číslu:

 a) 2^{15}  b) 2^{16}  c) -2^{15}   d) -2^{16}
 e) žádná z předchozích odpovědí není správná
Řešení Ukázat

15. Kolik je prvků, jestliže počet variací druhé třídy z nich vytvořených bez opakování je o 36 větší než počet kombinací druhé třídy z nich vytvořených bez opakování.

 a) 6  b) 7  c) 8  d) 9
 e) žádná z předchozích odpovědí není správná

Řešení Ukázat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *