DÚ 6

  1. Rozměry kvádru jsou v poměru 3:4:7, jeho objem je 672. Určete velikost tělesové úhlopříčky.
  2. Obsahy stěn kvádru, které procházejí týmž vrcholem jsou v poměru 5:4:3, jeho objem je 3,6 dm3. Určete povrch kvádru.
  3. Vypočítejte objem a povrch hranolu, jehož podstavou je kosočtverec s úhlopříčkami u_1 = 5 cm, u_2 = 8 cm a jehož výška je rovna dvojnásobku velikosti podstavné hrany.
  4. Kosý jehlan se čtvercovou podstavou o délce hrany a = 4 má jednu z bočních hran kolmou k podstavě. Délka dvou bočních hran o stejné délce je b = 5. Určete objem jehlanu.
  5. Určete povrch a objem pravidelného osmistěnu s délkou hran a.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *