C0

1. Číslo \log_{\frac32}\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{12}} je rovno číslu:

(a) \frac23 (b) -1 (c) \frac32 (d) 3 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

2. Číslo  \displaystyle{7\choose3}-{6\choose3}  je rovno číslu:

(a) {6\choose2} (b) {5\choose3}^2 (c) {5\choose3} (d) {6\choose2}^2 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

3. Číslo \log_{\frac19}27 je rovno číslu:

(a) -\frac52 (b) \frac32 (c) \frac23 (d) -\frac23 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

4. Kvadratìcká rovnice x^2 + px + q = 0, kde p,\,q\in\mathbb R, má jeden kořen x_1 = -1 - \sqrt2i. Součet p + q je:

(a) 2 (b) 6 (c) 5 (d) 3 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

5. Množina všech reálných čísel, pro která platí \log_5x < - 1, je rovna množině:

(a) (0, 5) (b) (1, 5) (c) (0,1) (d) \emptyset (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

6. Množina všech reálných čısel, pro která platı \left(\dfrac53\right)^x< -\dfrac35, je rovna množině:

(a) (-\infty, -2) (b) (-2;\infty) (c) \emptyset (d) (-\infty;\infty) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

7. Definiční obor funkce f x) = \log(8x - 7 - x^2) je roven množině:

(a) (1,7) (b) (-7,-1) (c) (-\infty,1)\cup(7,\infty)
(d) (-\infty,-7)\cup(-1,\infty) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

8. Počet všech reálných řešení rovnice \sqrt{3x + 6} = x - 4 je roven číslu:

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 0 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

9. Mezi kořeny kvadratìcké rovnice x^2 - 2x - 8 = 0 vložte dvě čísla tak, aby spolu s těmito kořeny vznikly první čtyři členy aritmetické posloupnosti. Součet vložených čísel je

(a) 4 (b) -2 (c) -4 (d) 0 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

10. Obecnou rovnıcı přímky, která prochází bodem \mathsf A = [2, -2] a je kolmá na příku p : \begin{cases}x=7+3t\\y=6-2t,\end{cases} kde t\in\mathbb R, lze napsat ve tvaru:

(a) 3x-2y-10=0 (b) 3x+2y-2=0 (c) 2x+3y+2=0
(d) 2x-3y-10=0 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

11. Počet všech x\in\langle0,\pi\rangle, pro která platí 2\sin^2x -\sqrt2 \sin x = 0, je roven číslu:

(a) 2 (b) 1 (c) 4 (d) 3 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

12. Množina všech reálných čísel, pro která platí \log_{\frac12}|x - 1| > -1, je rovna množině:

(a) (-1;1)\cup(1;3) (b) (1;3) (c) (-3;-1)
(d) (-1;3) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

13. Množina všech reálných čísel, pro která platí |5^x - 3| < 2, je rovna množině:

(a) (0;1) (b) (-1;0) (c) (-\infty;0)\cup(1;\infty)
(d) (-\infty;1) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

14. Reálná část komplexního čísla \left(\dfrac{\sqrt3}2+i\dfrac12\right)^{17}  je rovna číslu:

(a) \frac{\sqrt3}2 (b) \frac12 (c) -\frac12 (d) -\frac{\sqrt3}2 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

15. Množina všech reálných hodnot parametrů a, pro které má rovnice 3ax + 1 = 4x + 2ax-2a  klaıdný kořen, je rovna množině:

(a) (-\frac12;4) (b) (-\infty;-\frac12)\cup(4;\infty) (c) \langle-\frac12;4\rangle
(d) (4;\infty) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *