B0

1. Číslo \dfrac{\sqrt[4]7}{\sqrt[3]{\sqrt[4]7}\cdot\sqrt[6]7 }  je rovno číslu:

(a) \sqrt7 (b) 1  (c) \sqrt[4]7 (d) \sqrt[3]7 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

2. V běhu na 100 metrů startovalo pět atletů, všichni doběhli do cíle. Kolik je možných pořadí v cíl?

(a) 24 (b) 50 (c)100 (d) 125 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

3. Číslo \log_{\frac13}81 je rovno číslu:

(a) -\frac14 (b) -3 (c) 4 (d) \frac14 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

4. Kvadratická rovnice x^2 + px + q = 0, p,\,q\in\mathbb R, má jeden kořen x_1 = 4 + i. Součet p + q je

(a) 7 (b) 8 (c) 5 (d) 17 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

5. Množina všech reálných čísel, pro která platí \log_{\frac12}x > 0, je rovna množině:

(a) (0;2) (b) (0;1) (c) (1;\infty) (d) (\frac12;\infty) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

6. Množina všech reálných čísel, pro která platí  \left(\dfrac34\right)^x<-\dfrac43, je rovna množině:

(a) (-\infty;-\frac12) (b) (-\infty;1) (c) (-\frac12;\infty) (d) (-\infty;\infty) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

7. Definiční obor funkce f(x) = \sqrt{9 - x^2} je roven množině:

(a) \langle-3;0)\cup(0;3\rangle (b) (-\infty;3\rangle (c) \langle-3;3\rangle (d) (-3;3\rangle (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

8. Počet všech x\in (\frac\pi2;\frac{3\pi}2),  pro která platí \sin x = \frac25, je roven číslu:

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

9. Mezi kořeny kvadratické rovnice x^2 + 8x + 7 = 0 vložte dvě čísla tak, aby spolu s těmito kořeny vznikly první čtyři členy aritmetické posloupnosti. Součet vložených čísel je

(a) -8 (b) 9 (c) 5 (d) 4 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

10. Obecnou rovnıcı přímky, která prochází bodem \mathsf A = [2, -1] a je kolmá na přímku p :\begin{cases}x=2+2t\\y= 2- t\end{cases} kde t\in\mathbb R, lze napsat ve tvaru:

(a) x+2y=0 (b) 2x+y-3=0 (c) x-2y-4=0
(d) 2x-y-5=0 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

11. Součet všech řešení goniometrické rovnice 2\cos x+\sin2x=0 v intervalu (0, 2\pi) je

(a) 2\pi (b) \frac\pi2 (c) \frac{3\pi}2 (d) \pi (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

12. Množinu všech reálných čísel, pro která platí  1 <\log_6 |x| < 2,  je rovna množině:

(a) ( 36;0)\cup(0;36) (b) (6;36) (c) (-36;-6)\cup(6;36)
(d) (0;36) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

13. Zvětší-li se počet prvků o jeden, zvětší se počet variací třetí třídy z nich vytvořených bez opakování o 126. Určete počet prvků.

(a) 9 (b) 8 (c) 7 (d) 6 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

14. Krakonoš rozdával léčivou vodu. Dvě třetiny léčivé vody dostal doktor Budelíp z Podkrkonoıší a 70% zbytku doktor Nebolí z Jizerských hor. Krakonošovi tak zůstalo šest odměrek. Vyberte pravdivé tvrzení:

(a) Doktor Budelíp dostal o 30 odměrek více než doktor Nebolí. (b) Doktor Budelíp dostal 6 krát více léčivé vody, než zůstalo Krakonošovi. (c) Doktor Nebolí dostal 14 odměrek léčivé vody. (d) Původně měl Krakonoš více než 65 odměrek léčivé vody. (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

15. Uvažujme trojúhelník v rovině o vrcholech \mathsf A = [3, -4], \mathsf B = [2, -1], \mathsf C = [-1, -2]. Obecnou rovnici přímky, v níž leží těžnice t_c, lze napsat ve tvaru:

(a) x-7y-13=0 (b) x+7y+15=0 (c) 7x+y+9=0
(d) 7x-y+5=0 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *