B1

1. Číslo \dfrac{\sqrt[3]{\sqrt[4]3}\cdot\sqrt[3]9}{\sqrt3\cdot \sqrt[4]3} je rovno číslu:

(a) \frac13 (b) \sqrt3 (c) \sqrt[3]3 \sqrt[4]3 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

2. Číslo \displaystyle {23\choose14}-{23\choose9}  je rovno číslu:

(a) {14\choose9} (b) 0 (c) {23\choose5} (d) 1 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

3. Číslo \log_{\frac1{27}}3 je rovno číslu:

(a) -\frac13 (b) \frac13 (c) 3 (d) -3 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

4. Absolutní hodnota komplexního čísla z=\dfrac{2-\text i}{3-4\text i} je rovna číslu:

(a) \frac15 (b) \frac{\sqrt5}5 (c) \frac{\sqrt{10}}{10} (d) \sqrt5 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

5. Množina všech reálných čísel, pro která platí \log_{\frac32}x < 1, je rovna množině:

(a) (0;\frac23) (b) (\frac23;\infty) (c) (0;\frac32) (d) (\frac32;\infty) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

6. Množina všech reálných čísel, pro která platí \left(\dfrac34\right)^x <\dfrac43, je rovna množině:

(a) (-\infty;-1) (b) (1;\infty) (c) (-\infty;1) (d) (-1;0) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

7. Množina všech reálných čísel, pro která platí x^2 - 8x < 0, je rovna množině:

(a) (-8;0) (b) (-\infty;8) (c) (0;8) (d) (-\infty;0) (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

8. Počet všech x\in(0;\pi), pro která platí \cos x= \dfrac76, je roven číslu:

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

9. V geometrické posloupnosti platí: a_1= 64 a q =\frac12. Třetí člen a_3 této posloupnosti je roven číslu:

(a) 16 (b) 8 (c) 4 (d) 2 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

10. Rovnice tečny kružnice x^2 + y^2 - 2x - 2y - 18 = 0 v bodě \mathsf T[3;5] je

(a) x+2y=13 (b) 2x+y=11  (c) x-2y+7=0 (d) 2x-y=1 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

11. Počet všech x\in (0; \pi), pro která platí \cos (2x) - 1 =\sin x, je roven číslu:

(a) 3  (b) 2 (c) 1 (d) 0 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

12. Definiční obor funkce f(x)=\sqrt{\dfrac{\log_3(5-x)}{-9x^2-3}} je roven množině:

(a) (4; 5) ( b) (-4; 5) c) \langle-4; 5) d) \langle4; 5) e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

13. Délky stran kvádru tvoří první tři členy aritmetické posloupnosti. Jejich součet je 15, objem kvádru je 80. Vypočtěte povrch kvádru.

(a) 118 (b) 181 (c) 132 (d) 123 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

14. Kamarádi Bolek a Lolek mluví některé dny jenom pravdu a některé dny jenom lžou. Bolek mluví pravdu pouze o víkendech, Lolek mluví pravdu v pondělí, v pátek a v neděli, ostatní dny lže.
Jednoho dne řekl Bolek: "Včera jsme oba lhali."
Lolek ale nesouhlasil: "Aspoň jeden z nás včera mluvil pravdu.“
Který den v týdnu mohou vést takový rozhovor?

(a) sobota (b) úterý (c) čtvrtek (d) pondělí (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

15.  Uvažujme trojúhelník v rovině o vrcholech \mathsf A[3; -4], \mathsf B[2; -1]\mathsf C[-1;-2]. Obecnou rovnici přímky v níž leží těžnice t_c, lze napsat ve tvaru:

(a) x-7y-13=0 (b) x+7y+15=0 (c) 7x+y+9=0 (d) 7x-y+5=0 (e) jiná odpověď
Řešení Ukázat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *